Dạy học trực tuyến (online) với Google meet và các ứng dụng tương tác

Zoom rất hay có hiện tượng bị Out ngang…..dù là TK không giới hạn thời gian…vì thế giải pháp cho thầy cô dạy Online thời gian tới thì tốt nhất là TEAMS HOẶC GOOGLE MEET….
* Link HD GV sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=v-j6PeoNlYA&pp=sAQA
* LInk HD HS sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=-rTMU3w2dbA&pp=sAQA
+ Link HD phần mềm hỗ trợ tương tác online:
+ Google Form: https://www.youtube.com/watch?v=oSXc4j-OALA&t=29s&pp=sAQA
+ HD thảo luận trao đổi, và nộp bài online: https://www.youtube.com/watch?v=husoVxGE5pk&pp=sAQA
https://www.youtube.com/watch?v=icI2hkeBsE4&pp=sAQA

Game khởi động và kiểm tra sối động cho lớp học trực tuyến
https://www.youtube.com/watch?v=D1V5mQPNbbQ&pp=sAQA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *