500.000đ

Bộ HD games gồm:

+ Tệp nguồn hoàn thiện để giáo viên có thể tự chỉnh.

+ Bộ Video Hd chi tiết theo bài, theo từng công đoạn…có chút cơ bản là học được.

+ Bộ dữ liệu thực hành kèm theo.

Để sở hữu và học làm game liên hệ: ĐT/zalo: 0355936256

Bộ Video HD games dạy học Ô CHỮ Storyline

500.000đ