ĐẠO TẠO KỸ NĂNG SOẠN E-LEARNING OFFLINE

Kinh nghiệm nhiều năm trong việc đào tạo và hướng dẫn soạn bai giảng e-learnng cả trực tuyến và trực tiếp. Tôi tự tin có thể đào tạo và hướng dẫn cho mọi đối tượng giáo viên từ số 0 đến thành thạo các kỹ năng soạn giảng

SOAN GIANG TV

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SOẠN GIẢNG TRỰC TUYẾN

SGTV hướng dẫn kỹ năng soạn giảng và ứng dụng CNTT vào dạy học cho giáo viên từ năm 2016 đến nay với nhiều khóa học với hàng nghìn giáo viên tham gia và đạt được kỹ năng tốt và nhiều thành tích trong giảng dạy.

KẾT NỐI VỚI TÔI

BLOG CNTT CHO GIÁO VIÊN

KHÓA HỌC KỸ NĂNG SOẠN GIẢNG

Liên hệ với tôi

Hoàng Văn Hưởng- Định Quán- Đồng Nai.

DMCA.com Protection Status