Tag Archives: storyline3

Thiết kế một bài giảng e-learning chuẩn.

Bạn cần xác định mục tiêu học tập một cách rõ ràng trước khi bắt đầu thiết kế bài giảng. Mục tiêu này sẽ giúp bạn tập trung vào nội dung cốt lõi của bài học và giúp sinh viên hiểu được điều gì được mong đợi từ bài học này.