Việt hóa giao diện bài giảng và bài tập Ispring suite 10

Bài viết chia sẻ cho thầy cô và các bạn phần việt hóa giao diện và bài tập

Khi soạn giảng bài giảng eLearning bằng phần mềm Ispring suite 10 thì chúng ta sẽ thiết kế trên giao diện tiếng Anh, vì thế nếu muốn Viêt hóa giao diện bài giảng hay bài tập trong bài elearning thì chúng ta có 2 cách:
1- Tự thiết kế thủ công trong Player
2- Import mẫu sẵn có.

Hôm nay, mình chia sẻ cho thầy cô 2 tệp Việt hóa giao diện và việt hóa bài tập do mình làm sẵn và có HD trên kênh Soạn Giảng TV XEM

Tải tệp việt hóa giao diện bài tập: DOWNLOAD
Tải tệp việt hóa giao diện bài giảng: DOWNLOAD

Ngoài ra thầy cô có thể tham khảo bộ HD 3 kỹ năng để được hỗ trợ nhiều từ dữ liệu tới hỗ trợ quá trình soạn giảng: XEM Ở ĐÂY

việt hóa giao diện bài giảng
Việt hóa giao diện bài giảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *