500.000đ

Bộ giáo trình bao gồm: XEM GIỚI THIỆU
+ 2 Bộ Video HD về Module với  2 chủ đề khác nhau được hướng dẫn xuyên suốt: 60 Video: XEM DEMO

+ Phần mềm Storyline 3: Có HD cài đặt và hỗ trợ cài đặt qua Ultraview, TeamsView…

+  Bộ Video Bonus: Hướng dẫn tình huống, ý tưởng, kỹ thuật thêm về Storyline 3

+ Bộ dữ liệu hỗ trợ: Hình ảnh nền, Video nền, Mẫu Powerpoint đẹp, chất lượng để có thể chèn vào slide trong Storyline 3…

+ Có nhóm hỗ trợ riêng ở zalo để giúp giáo viên giải quyết những thắc mắc và hỗ trợ nhau trong quá trình học bộ giáo trình khóa học.

Cần sở hữu và Thắc mắc về bộ HD liên hệ: ĐT & Zalo: 0355.936.256- Hoàng Hưởng

[Khóa học] Thiết kế bài giảng eLearning Storyline CƠ BẢN, nâng cao theo module

500.000đ