Category Archives: Storyline 3

Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử môn Tiếng Anh cấp quốc gia 2024

Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử môn Tiếng Anh năm 2024- cấp quốc gia

Khóa học tạo phần mềm học tập từ elearning

Khóa học được thiết kế với các bài giảng trực quan, hướng dẫn từng bước và các bài tập thực hành để giúp bạn áp dụng kiến thức vào thực tế. Bên cạnh đó, cộng đồng hỗ trợ của khóa học cũng sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập.