0đ

Bộ GT gồm:
+ Tệp PDF giáo trình gồm 99 trang
+ Tệp nén bài tập gồm 6 phần-800MB

+ HD tải và cài phần mềm Storyline 3

+ Tặng kèm: Mẫu Powerpoint Education

+ Tặng kèm giáo trình Ispring suite 10 ( 35 trang)

Thắc mắc Zalo: 0355.936.256

Ebook-Giáo trình storyline 3 cơ bản

0đ