300.000đ

Đặc quyền khi sở hữu bộ HD làm games Vòng quay kỳ diệu
+ Bộ video gồm có 20 video HD chi tiết.
+ Tệp nguồn gốc của Games đã thiết kế hoàn chỉnh
+ Kèm theo tệp HD bằng văn bản.
+ Bộ dữ liệu để thiết kế games.
+ Add nhóm hỗ trợ riêng để hỏi đáp khi học làm.
Thắc mắc liên hệ: zalo 0355936256
Bộ Video HD Thiết kế Games Storyline 3-Vòng Quay kỳ diệu

300.000đ