500.000đ

Bộ hướng dẫn games storyline 3- Hoàng tử cứu công chúa:

+ Bộ Video HD gồm 12 Video HD chi tiết.

+ Kèm tệp nguồn của games để thầy cô có thể sử dụng luôn.

+ Kèm tệp data để học và thiết kế.

+ Kèm tệp word hướng dẫn.

Bộ HD games sẽ giúp luyện kỹ năng thiết kế games storyline 3 và nâng cao tư duy thiết kế eleanring.

Liên hệ: ĐT/ZALO: 0355936256 ĐỂ HỖ TRỢ SỞ HỮU BỘ HD.

Bộ Hướng dẫn Game Storyline 3-Hoàng Tử cứu Công chúa

500.000đ