HD game kéo thả-Tùy biến Storyline 3

Tùy biến bài tập kéo thả drag and drop- Kỹ thuật ứng dụng nhiều trong tạo game thú vị cho bài giảng eleanring bàng storyline 3

https://youtu.be/_HEr7_p4AwA

Tải file thực hành ở dưới nhé!

Tải file thực hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *