Cách nhúng bài giảng elearning chuẩn HTML5 vào web.

Để nhúng bài giảng chuẩn HTML5 được tạo bằng iSpring Suite hoặc Storyline vào trang web WordPress của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Xuất file HTML5 từ iSpring Suite hoặc Storyline Trước tiên, bạn cần xuất file HTML5 từ iSpring Suite hoặc Storyline. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

 • Trong iSpring Suite hoặc Storyline, chọn tùy chọn “Xuất” hoặc “Publish”.
 • Chọn định dạng xuất là HTML5.
 • Chọn thư mục lưu trữ file xuất.

Bước 2: Tạo một trang WordPress để nhúng bài giảng Sau khi đã xuất file HTML5, bạn cần tạo một trang WordPress để nhúng bài giảng vào. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

 • Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn.
 • Trong menu bên trái, chọn “Trang” và sau đó chọn “Thêm mới”.
 • Đặt tên cho trang của bạn và nhập nội dung mô tả trang.
 • Nhấp vào nút “Thêm phương tiện” để tải lên file HTML5 xuất từ iSpring Suite hoặc Storyline.
 • Chọn file HTML5 và sau đó nhấp vào nút “Chèn vào bài viết”.

Bước 3: Nhúng bài giảng vào trang WordPress Cuối cùng, bạn cần nhúng bài giảng vào trang WordPress bằng cách sử dụng mã nhúng. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

 • Chọn chế độ “Chỉnh sửa văn bản” để chỉnh sửa nội dung của trang WordPress.
 • Nhấn nút “Thêm khối” và chọn “Khối tùy chỉnh HTML”.
 • Nhập mã nhúng sau vào khối HTML:
cssCopy code<iframe src="đường_dẫn_đến_file_HTML5" width="chiều_rộng" height="chiều_cao"></iframe>

Lưu ý rằng bạn cần thay đổi đường dẫn đến file HTML5 và chiều rộng, chiều cao của iframe để phù hợp với bài giảng của bạn.

 • Nhấp vào nút “Cập nhật” để lưu trang của bạn và hiển thị bài giảng.

Chúc bạn thành công!

Bài này được đăng trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *